Deklaracja

Jako rezulatat naszego spotkania, chcemy, aby deklaracja Narodowego Kongresu Kobiet, była trwałym świadectwem naszych przekonań