Podczas naszego spotkania podpiszemy Deklarację Narodowego Kongresu Kobiet

 

 

 

 

Spotkanie konserwatywnych liderek…

 

 

 

Spotkanie kobiet z wartościami

12 maja 2019r. Sejm RP

                        Mamy zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić Państwa na jedyny w swoim rodzaju Narodowy Kongres Kobiet. Jest to pierwsza edycja Kongresu, w którym wezmą udział panie, dla których tradycyjne wartości takie, jak życie, rodzina, wiara katolicka są fundamentem społeczeństwa i którym należy się szczególna ochrona. Narodowy Kongres Kobiet ma na celu pokazać, że kobiety z różnymi talentami czy predyspozycjami mogą się różnorako angażować w życie publiczne i czynić je przez to lepszym i bardziej przyjaznym środowiskiem. Nasze prelegentki przedstawią swój sposób dbania o dobro wspólne, który może zainspirować inne kobiety do bardziej intensywnego włączenia się w działalność publiczną. Aby uczestniczyć w wydarzeniu, należy się zarejestrować na tej stronie

Odpowiedzialność

  • cywilizacja życia i miłości
  • dobro wspólne
  • życie publiczne

Kobiecość

  • Troska o innych
  • Więzy i relacje
  • Wspólnota rodzinna

Ochrona

  • Życia i Rodziny
  • Tradycyjnych wartości
  • Słabszych i potrzebujących
DEKLARACJA NARODOWEGO KONGRESU KOBIET

Wierne hasłu "Bóg, Honor i Ojczyzna" deklarujemy:
1. Jako kobiety jesteśmy powołane do miłości i poprzez nią się spełniamy. Niezależnie od obranej drogi, czy jako mężatki, czy we wspólnocie, czy jako osoby stanu wolnego, chcemy działać na rzecz naszych rodzin, społeczności, narodu, osób wymagających szczególnej pomocy.
2. Jesteśmy różne od mężczyzn, ale mamy te same prawa. Obie płcie powinny ze sobą współdziałać, a nie rywalizować, czy próbować uzyskać przywileje kosztem drugiej. Kobiecość jest dopełnieniem męskości, tak jak męskość dopełnieniem kobiecości.
3. Nie zgadzamy się na przemoc. Potępiamy wszelkie formy gwałtu, handel ludźmi, przemoc domową. Wspieramy rozwiązania prowadzące do surowego karania oraz zapobiegania tym przestępstwom poprzez wspieranie dobrych wzorców naszej kultury, w których kobieta jest szanowana i otaczana troską.
4. Mamy prawo do rozwoju zawodowego w dowolnie obranym przez siebie kierunku, jednakże nie chcemy być automatycznie wpychane w pewne role poprzez mechanizm parytetów. Sprzeciwiamy się też dążeniu do sztucznego i przymusowego zrównania roli matki i ojca mechanizmami prawa pracy.
5. Każde życie od poczęcia jest święte, cenne i niepowtarzalne. Nie wolno zabijać nikogo i należy bronić zwłaszcza tych najsłabszych - w prenatalnym okresie rozwoju i w późnej starości. Chcemy szczególnie chronić osoby zmagające się z trudnościami życiowymi, w tym z niepełnosprawnością.
6. Instytucja małżeństwa z należną jej godnością i poważaniem powinna być przedmiotem szczególnego wsparcia. Opowiadamy się za promowaniem i popularyzowaniem kultury poszanowania wierności. W zakresie wychowania stawiamy natomiast na integralność i suwerenność rodziny.
7. Każde dziecko zasługuje na mamę i tatę. Nawet jeżeli zapewnienie tego jest niemożliwe z pewnych obiektywnych przyczyn, musimy dbać o dobro dzieci poprzez dostarczanie im wzorców męskości i kobiecości. Doceniając wartość płodności, jednak mając pełną świadomość zagrożenia płynącego z zabiegów in vitro, wspieramy usprawnianie procedur adopcyjnych oraz innowacyjne rozwiązania medyczne, takie jak naprotechnologia.
8. Wzorce czerpiemy z dokonań poprzednich pokoleń, udoskonalając je w miarę możliwości. Ważna jest dla nas rodzina w kontekście wielopokoleniowym i cześć oddawana bohaterom naszego Narodu. Chcemy wychowania dzieci w zdrowych, tradycyjnych, chrześcijańskich wartościach moralnych i prawidłowych relacjach dziewczynek i chłopców.
9. Nie zgadzamy się na wdrażanie wskazań kart LGBT+ (Lesbijek, Gejów, Biseksualistów,Transeksualistów…), propagującą seksualizację dzieci.
10. Chcemy powrotu do dobrych, tradycyjnych wzorców według których odpowiedzialność i obowiązek moralny są przymiotem wszystkich dorosłych osób. Sprzeciwiamy się braniu dzieci jako zakładników w ramach kłótni okołorozwodowych, ale też tzw. kulturze alimenciarstwa. Nie jest dopuszczalne uchylanie się od zobowiązań wobec rodziny, a także pomoc w tym np. poprzez zatrudnianie na czarno.
11. Nie zgadzamy się na traktowanie nas jako bezrefleksyjnych konsumentek. Sprzeciwiamy się proponowaniu nam jedynie bezwartościowych produkcji, czasopism i książek oraz określania ich mianem „seriali, prasy i literatury kobiecej”.
12. Wierzymy, że dojrzałe kobiety cieszy sukces innych kobiet i jesteśmy gotowe sobie nawzajem pomagać w dobrych dziełach. Dążymy do odrodzenia się solidarności sąsiedzkiej.
13. Doceniamy wysiłki naszych rodaczek walczących o polskość na Kresach i na emigracji. Szczególnym szacunkiem darzymy bohaterskie matki dbające o zachowanie polskości u dzieci, które urodziły się poza obecnymi granicami naszego państwa.
14. Nie ma naszej zgody na wulgarność w sferze publicznej. Sprzeciwiamy się pornografii oraz promowaniu krzywdzących wzorców kierowanych do młodych kobiet, w których wygląd, kariera, czy też epatowanie seksualnością jest jakoby najważniejszym "atrybutem". Nie zgadzamy się na instrumentalne podejście do ludzi. Wzorzec sztucznego, pozornie atrakcyjnego, zewnętrznego piękna jest sprzeczny z prawdziwą naturą kobiety, która widzi oczyma duszy.
15. Chcemy zachowywać szacunek dla katolickiej tradycji naszego Narodu i domagamy się poszanowania naszych uczuć w tym zakresie. Sprzeciwiamy się pseudokulturze, która zajmuje się głównie szokowaniem i bezczeszczeniem bliskich naszemu sercu wartości. Jednocześnie, pozostając w postawie pokory, pragniemy, aby wszystkie nieprawidłowości w życiu Kościoła były rozwiązywane w duchu prawdy, sprawiedliwości i szacunku wobec pokrzywdzonych.
Nasze postulaty:

Nie dla bezrefleksyjnej konsumpcji.

Odpowiedzialność za rodzinę!

Nie zgadzamy się na wdrażanie kart LGBT+

Wzorce czerpiemy od poprzednich pokoleń…

Każde dziecko zasługuje na mamę i tatę…

Małżeństwo przedmiotem szczególnego wsparcia

Każde życie od poczęcia jest święte…

Mamy prawo do rozwoju zawodowego

Nie zgadzamy się na przemoc

Jesteśmy różne od mężczyzn…

Katolicka tradycja Narodu

Nie dla wulgarności

Dbamy o polskość za granicą.

Wspieramy się w kobiecym gronie.

Kobiety – powołane do miłości…

Podczas naszego spotkania:

Okazja do poznania się

W jednym miejscu i czasie zgromadzimy się, jako kobiety, którym zależy na dobru naszych rodzin, przyszłości dzieci. Jako osoby, które chcą służyć Bogu i Ojczyźnie.

Ciekawe prelekcje

Jesteśmy różne, pochodzimy z różnych stron, ale chcemy wspierać się w naszych zaangażowaniach.

Deklaracja

Jako rezulatat naszego spotkania, chcemy, aby deklaracja Narodowego Kongresu Kobiet, była trwałym świadectwem naszych przekonań

Panele:

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym.Prymas Stefan Wyszyński

Bohaterka walki o sprawę

„Zorganizowany należycie naród jest potęgą, której nic na świecie przeciwstawić się nie zdoła.” Roman Dmowski – fragment przemówienia wygłoszonego na zakończenie obrad powołujących do istnienia OWP w Poznaniu

Kobieta zorganizowana

„Dziękujemy ci, kobieto-matko, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze życia.” Jan Paweł II

Matka – Polka kobietą sukcesu.

Przyjaciele Kongresu:
Poznaj nasze prelegentki

Kaja Godek

Renata Cytacka

Maria Piasecka

Magdalena Majkowska

Magdalena Petlarska

Małgorzata Zamojska

Jagna Leśniowska

dr Izabela Strojek

Ewa Nitecka

dr Marta Cywińska

mec. Magdalena Wilk

Anna Bryłka

Zakończyliśmy zapisy, do zobaczenia w niedzielę. Dziękujemy!


PROGRAM SPOTKANIA


9.30-10.30 Rejestracja
10.30-10.45 Otwarcie kongresu
10.45-11.45 Panel „Matka-Polka-Kobieta Sukcesu”
Przerwa kawowa
12.30-13.30 Panel „Kobieta zorganizowana”
13.30-14.30 Panel „Bohaterka walki o sprawę”
14.30-14.40 Podziękowania i zakończenie kongresu.


Najczęściej zadawane pytania:

Czy spotkanie jest bezpłatne?
Tak, wystarczy się zarejestrować przez formularz powyżej.

Czy mogą uczestniczyć tylko mężatki?
Nie, zapraszamy WSZYSTKIE panie zgadzające się z naszą deklaracją. Żony, narzeczone, panny, siostry zakonne, a w szczególności bohaterskie samotne mamy, które mimo trudności dzielnie mierzą się z rzeczywistością. To właśnie Wam należy się największa pomoc ze strony naszej kobiecej społeczności.

Czy mężczyźni mogą wziąć udział?
Spotkanie dedykowane jest paniom, jednak, jeżeli któraś z Pań będzie się czuła raźniej w towarzystwie zapraszamy z mężami/narzeczonymi/sympatiami i w szczególności z dziećmi. Prosimy tylko o rejestrację każdej z tych osób, a dzieci o zabranie legitymacji szkolnych, do przedstawienia Straży Marszałkowskiej, analogicznie jak z dowodami osobistymi w przypadku dorosłych.

O czym należy pamiętać?
Spotkanie ma miejsce w Sejmie, więc należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport. Inne popularnie akceptowane dowody tożsamości (prawo jazdy, legitymacja studencka…) nie są nimi w świetle prawa, więc mogą być kłopoty z akceptacją przez Straż Marszałkowską.

Okazja do poznania się

W jednym miejscu i czasie zgromadzimy się, jako kobiety, którym zależy na dobru naszych rodzin, przyszłości dzieci. Jako osoby, które chcą służyć Bogu i Ojczyźnie.

Ciekawe prelekcje

Jesteśmy różne, pochodzimy z różnych stron, ale chcemy wspierać się w naszych zaangażowaniach.

Deklaracja

Jako rezulatat naszego spotkania, chcemy, aby deklaracja Narodowego Kongresu Kobiet, była trwałym świadectwem naszych przekonań